< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2021 r. zmarł

śp. prof. dr hab. Marian Obara,

wieloletni Kierownik Zakładu Pedagogiki Medycznej, Zakładu Edukacji Medycznej oraz Katedry i Zakładu Edukacji Medycznej UMP.

Wspaniały lekarz, ginekolog, położnik.

Doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów i lekarzy.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 12:45 na Cmentarzu Miłostowo (wejście od ul. Gnieźnieńskiej).

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu