< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2021 r. zmarła

śp. lek. stom. Elżbieta Kajak-Kucemba,

wieloletni, zasłużony pracownik Katedry Protetyki Stomatologicznej UMP.

Lekarz stomatolog, wspaniały i doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Wojciechowskiego w Poznaniu.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu