< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 9 lutego 2016 r. zmarł

Dr n. farm. Józef Makowski

emerytowany, długoletni pracownik dydaktyczny Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się 16 lutego br. o godz. 10:10 na Cmentarzu Junikowo.


Rektor
/-/ prof. dr hab. Jacek Wysocki