< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2021 r. zmarł nagle

śp. Dr Piotr Piskunowicz,

wieloletni pracownik Zakładu Biofizyki, Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Żegnamy znakomitego naukowca i dydaktyka.

Wychowawcę i Nauczyciela wielu pokoleń studentów.

Za swoje zasługi Pan Doktor uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie i bliskim Pana Doktora składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego,
Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu