< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 sierpnia 2021 r. zmarł

śp. prof. dr hab. dr h.c. Maciej Gembicki,

wieloletni kierownik Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Prodziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1969-1972,

Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego w latach 1984-1987,

pierwszy Dziekan Wydziału Lekarskiego II w latach 1992-1993,

długoletni Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych.

Żegnamy wybitnego endokrynologa, wspaniałego lekarza, znakomitego naukowca i dydaktyka. Wychowawcę i Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy i studentów.

Za swoje zasługi Pan Profesor został uhonorowany dwukrotnie zaszczytnym tytułem Doctora honoris causa, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Gloria Medicinae.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się w piątek 27 sierpnia 2021 r. o godz. 13.30 na cmentarzu Miłostowo, od ulicy Gnieźnieńskiej. Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 27 sierpnia o godz. 11.00 w kościele pod wezwaniem św. Jana Kantego w Poznaniu.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu