< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Wolfganga Friedricha Dicka - wizjonera i pioniera w dziedzinie anestezjologii, medycyny ratunkowej oraz medycyny katastrof, wielkiego Przyjaciela naszego Uniwersytetu, uhonorowanego w 1992 r. tytułem doktora honoris causa naszej Uczelni.

Prof. Wolfgang Friedrich Dick zmarł 8 czerwca 2021 r. w wieku 84 lat. Pozostanie w pamięci naszej społeczności, jako osoba niezwykle szczera, kompetentna, nie szczędząca sił w rozwiązywaniu problemów oraz usilnie i bezkompromisowo dążąca do prawdy.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu