< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia br. zmarł

śp. prof. dr hab. n. med. Zygmunt Szmeja,

wieloletni kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1972-1981.

Znakomity lekarz, naukowiec i dydaktyk.

Wychowawca i Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i studentów Naszej Uczelni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22 stycznia br. o godzinie 8:50 na cmentarzu Junikowskim.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekan Wydziału Lekarskiego,
Kanclerz Kolegium Nauk Medycznych,

Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu