< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2020 r. zmarł

prof. dr hab. med. Wacław Majewski

kierownik II Katedry Chirurgii oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego II w latach 2004-2011 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odszedł  znakomity chirurg i naukowiec, mentor wielu młodych pracowników nauki, wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń lekarzy, uhonorowany przez Uczelnię Złotym Laurem Akademickim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Junikowo w środę 8 kwietnia br. o godzinie 11:50.

Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora wyrazy najgłębszego współczucia składają

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu