< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2019 r. zmarł

śp. dr med. Bogdan Szelągowicz

wybitny chirurg, twórca poznańskiej kardiochirurgii dziecięcej

oraz założyciel Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu.

Odznaczony nagrodą Województwa Poznańskiego i Miasta Poznania za osiągnięcia w kardiochirurgii dziecięcej.

Odszedł od nas ratownik dziecięcych serc, zasłużony nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie Pana Doktora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 29 listopada br. o godz. 11:50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

 

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu