< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. zmarła

prof. dr hab. Krystyna Zawilska,

wieloletni pracownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku, współtwórca i wieloletni kierownik Pracowni Hemostazy przy Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odszedł od nas znakomity lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich I i II,
Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu