< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2019 roku zmarł

Prof. dr hab. Mieczysław Wender,

emerytowany wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Dyrektor Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu.
Prorektor ds. Klinicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  w latach 1969-1972.
Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Przewodniczący Komisji Neurochemii PAN, Członek Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Znakomity naukowiec i dydaktyk.
Wychowawca i Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy i studentów wszystkich Wydziałów naszej Uczelni.

Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu w piątek 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00

Pani Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Ewie Wender-Ożegowskiej i całej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat, Prorektorzy, Kanclerze,
Dziekan Elekt i Prodziekani Wydziału Lekarskiego I,
Dziekani Wydziału Lekarskiego II,
Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu