< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 lipca 2019 roku zmarł

śp. Prof. dr hab. Janusz Paluszak

emerytowany wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Znakomity naukowiec i dydaktyk.

Wychowawca i Nauczyciel wielu pokoleń studentów wszystkich Wydziałów naszej Uczelni.

Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Jeżyckim przy ul. Nowina 1, w piątek 26 lipca 2019 r. o godzinie 10.45, Msza św. w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza o godz. 10.00.

Szanownej Małżonce Pani Doktor Wacławie Oszczyk-Paluszak i całej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich I i II,
Wydziałów Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu