< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 2018 roku zmarła

śp. Prof. dr hab. Krystyna BOCZOŃ.

Emerytowany, długoletni pracownik Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej. Znakomity naukowiec i dydaktyk. Wychowawca wielu pokoleń studentów.

Za swoją pracę i działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu  przy  ul. Nowina 1 w czwartek 10 maja 2018 roku o godzinie 13:00.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat,

Dziekani i Rady Wydziałów
Lekarskiego I, Lekarskiego II,
Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu