< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia 2018 r. zmarła

Dr n. farm. Ilona Mirska.

Emerytowany, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
Katedry i Zakładu Bakteriologii Farmaceutycznej naszej Uczelni,
w okresie od lipca do grudnia 1996 r.  p.o. Kierownika.

Człowiek niezwykle życzliwy,
oddany pracy i środowisku poznańskich mikrobiologów,
naukowiec i znakomity dydaktyk.

Za swoją pracę i działalność została wyróżniona nagrodami
Ministra Zdrowia oraz JM Rektora Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Junikowo,
w poniedziałek, 30 kwietnia, o godz. 13:10.

Msza św. odprawiona zostanie 30 kwietnia o godz. 11:45
w kościele pw. Objawienia Pańskiego przy ul. Miastkowskiej w Poznaniu.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat,

Dziekani i Rady Wydziałów
Farmaceutycznego, Lekarskiego I,
Lekarskiego II, Nauk o Zdrowiu,
Dyrekcja oraz Pracownicy
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu