< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 marca 2017 r. zmarł

dr hab. Roman Meissner prof. UM

zasłużony historyk medycyny i patomorfolog, w latach 1980-2009 kierownik Zakładu (z czasem Katedry i Zakładu) Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w latach 1972-1980 kierownik Zakładu Patomorfologii Układu Oddechowego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się 15 marca br. o godz. 11.50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

W pamięci środowiska lekarskiego Pan Profesor pozostaje przede wszystkim tym, który wskrzesił i stale podtrzymywał pamięć o Karolu Marcinkowskim, przyczyniając się do nadania jego imienia naszej Uczelni, a także był inspiratorem Medalu im. Karola Marcinkowskiego oraz pomysłodawcą wskrzeszenia „Nowin Lekarskich” i upamiętniania postaci wybitnych lekarzy poznańskich nazwami ulic oraz tablicami.

Jego działalność naukowa w zakresie historii medycyny miała jednak znacznie szerszy zakres. W środowisku historyków medycyny odgrywał ważną rolę jako Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (obecnie Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych) - przez dwie kadencje, członek Komitetu Historii Nauki i Techniki Wydziału I PAN, redaktor „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, autor prawie 200 prac naukowych, w tym niedawno wydanej monografii pism Karola Marcinkowskiego. Był promotorem kilku doktoratów.

Zmarły był laureatem nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wysoko cenił Medal Gloria Medicina, przyznany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor i Senat,
Dziekani Wydziału Lekarskiego I, Wydziału Lekarskiego II,
Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu,
oraz Dyrekcja i pracownicy
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu