< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z żalem i poczuciem niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dra hab. n. med. KRZYSZTOFA LINKE

wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, prodziekana Wydziału Lekarskiego II, członka, a także przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, kuratora Chóru Akademii Medycznej, konsultanta wojewódzkiego z zakresu gastroenterologii, założyciela i redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zdrowotnej” Naczelnej Rady Lekarskiej, członka licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Odszedł od nas znakomity naukowiec, ale  przede wszystkim wspaniały nauczyciel akademicki nagrodzony przez studentów dyplomem uznania za szczególne zaangażowanie i wkład pracy w działalność dydaktyczną oraz dyplomem „Amicus Studentium”, otrzymał również Odznakę Honorową Miasta Poznania, odznakę „Zasłużonemu - Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 23.12.2016 r. (piątek) o godz. 11:45 na Cmentarzu Jeżyckim przy ul. Nowina.


Rektor i Senat
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich I i II,
Wydziału Farmaceutycznego
i Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu  

 

Kondolencje nadesłali:

» Pracownicy Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

» Pracownicy Oddziału Śląskiego PTG-E oraz Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

» Małgorzata Hein i Zespół Symposion

» Pracownicy Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie