< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 czerwca 2024 r. zmarł

dr Kazimierz Narożny,

emerytowany pracownik Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Ceniony, szanowany nauczyciel akademicki.

Wybitny dydaktyk, autor wielu opracowań z zakresu dydaktyki fizyki i biofizyki, współtwórca podręczników i programów nauczania.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r. na cmentarzu naramowickim przy ul. Jasna Rola o godz. 10:00.

Rodzinie Pana Doktora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu