< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 maja 2024 r. zmarł

dr hab. Bolesław Otulakowski prof. AM,

wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 6 czerwca 2024 r. na cmentarzu przy ul. Nowina w Poznaniu - Msza św. o godz. 11:00, pogrzeb o godz. 11:45.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu