< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 maja 2024 zmarła

śp. dr Beata Pucher.

Wieloletni pracownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej.

Doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21.05.2024 r. o godz. 13:00 na cmentarzu Parafii Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu