< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 listopada 2023 r. zmarła

śp. dr Urszula Kokowska,

emerytowany nauczyciel akademicki z Zakładu Biofizyki Katedry Biofizyki.

Rodzinie Pani Doktor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,

Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu