< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09 listopada 2023 r. zmarła

śp. prof. dr hab. Danuta Kaźmierczak,

wieloletni kierownik Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1984-1990 pełniła funkcję Prodziekana ds. Stomatologii na Wydziale Lekarskim AM. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy stomatologów.

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,

Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu