< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego 2023 r. zmarła

śp. prof. dr hab. n. farm. Urszula Wrzeciono,

wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 1981-1987 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego.

Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, ceniony i zasłużony nauczyciel akademicki,  wychowawca wielu pokoleń farmaceutów.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 13 lutego o godz. 13.00 na Cmentarzu parafialnym św. Marcina w Tarnowie Opolskim.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego,
Medycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu