< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2023 r. zmarła

śp. prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak,

kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 2016-2018 pełniła funkcję Prodziekana ds. Kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarskim II. Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 lutego o godz. 13.10 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.


Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu