< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 września 2022 r. zmarł

śp. dr Eugeniusz Musiał,

wieloletni Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.

Doświadczony naukowiec i nauczyciel wielu pokoleń studentów farmacji.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 30 września  2022 r. o godz. 14:15 na Cmentarzu Miłostowo od ulicy Gnieźnieńskiej.

Żonie i Rodzinie Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Farmaceutycznego, Lekarskiego,
Medycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu