< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 2022 r. zmarł

śp. prof. zw. dr hab. Bogdan Rydzewski,

wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pełniący w latach 1991-1993 funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Lekarskim II.

Członek licznych towarzystw naukowych, wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Medycznego, Lekarskiego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu