< Cofnij

Orientation Days

Dni Adaptacyjne dla studentów pierwszego roku programów anglojęzycznych są już tradycją. To czas, w którym młodzi ludzie przybywający do nas z odległych nieraz zakątków świata, mają możliwość zapoznać się z Uczelnią i realiami życia w naszym mieście.

Oficjalne powitanie studentów odbyło się w czwartek, 25 sierpnia. W uroczystości, która odbyła się w CKD licznie wzięli udział studenci pierwszego rok programów anglojęzycznych. Była to okazja do poznania przedstawicieli władz Uczelni, koordynatorów kursów na każdym z programów oraz przedstawicieli biur rekrutacyjnych.

Gości przywitała profesor Katarzyna Ziemnicka. Studentów witali konsulowie Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ambasady Kanady w Warszawie. W uroczystości uczestniczyła także: Urszula Dziuba, Konsul Honorowy - Agent Konsularny (Agencja Konsularna Stanów Zjednoczonych Ameryki) oraz przedstawiciele ANSA (Association of Norwegian Students Abroad - Stowarzyszenie Studentów Norweskich za Granicą) NASG (North American Student Government - Samorząd Studentów Amerykańskich), EPSU (English Programs' Student Union - Związek Studentów Programów Kształcenia w Języku Angielskim).

Po uroczystym powitaniu podczas tak zwanych "Open Hours" studenci mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z konsulami Kanady i USA, przedstawicielkami ANSA, dziekanami, koordynatorami kursów, przedstawicielami Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, NFZ, Wydziału Rozwoju Miasta, Migrant Info Point czy psychologiem oraz reprezentantami organizacji studenckich. Mogli także zasięgnąć informacji dotyczących podręczników. Studentom przekazane zostały najważniejsze informacje dotyczące ich pobytu i bezpieczeństwa: wizy/karty pobytu, ubezpieczenia zdrowotnego, działalności Uczelni, oraz podstawowe informacje o mieście.

 

Helena Czechowska
Fakty UMP

 

Orientation Days