< Cofnij

Odznaczenia państwowe

W trakcie posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 27 października 2021 r., Pani Aneta Niestrawska, Wicewojewoda Wielkopolski, uroczyście wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom naszej Uczelni.

Odznaczenia nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi
- Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
- Prof. dr hab. Wiesław Bryl
- Dr hab. Szczepan Cofta
- Prof. dr hab. Franciszek Główka
- Prof. dr hab. Ryszard Kalawski
- Prof. dr hab. Maciej Krawczyński

Srebrny Krzyż Zasługi
- Prof. dr hab. Agnieszka Bienert
- Dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak
- Dr hab. Jan Domaradzki
- Dr hab. Karolina Gerreth
- Dr hab. Michał Karlik
- Dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UMP

Brązowy Krzyż Zasługi
- Mgr piel. Anna Bielawska
- Dr n. med. Edyta Cudak
- Dr n. chem. Zbigniew Dutkiewicz
- Dr n. o zdr. Anna Frankowska
- Dr n. med. Anna Klatkiewicz
- Dr n. med. Paweł Panieński

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
- Mgr Bożena Raducha

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
- Mgr Justyna Hojka

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
- Mgr Beata Adamczak

Serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia państwowe

Odznaczenia państwowe

Odznaczenia państwowe

Odznaczenia państwowe