< Cofnij

Odsłonięcie tablicy

W dniu 5 października 2016 r., na terenie Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową im. Prof. Antoniego Tomasza Jurasza. Uroczystość była częścią polsko-szkockich obchodów 75-lecia powstania Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu.

Postać Prof. Jurasza na zawsze połączyła wspólną historią obie Uczelnie. Profesor był twórcą i kierownikiem Kliniki Chirurgii oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, a po wybuchu II Wojny Światowej pomysłodawcą, organizatorem i Dziekanem Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie  w Edynburgu.

Odsłonięcia tablicy wspólnie dokonali Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni - Prof. Michał Nowicki, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń - Prof. Grzegorz Oszkinis oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Edunburgu -  Prof. Jeremy Bradshaw.


Dział Współpracy Międzynarodowej
i Integracji Europejskiej

 

Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy