< Cofnij

Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia publicznoprawne, medyczne i ekonomiczne

Dnia 20 stycznia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia publicznoprawne, medyczne i ekonomiczne" organizowana wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Konferencję otworzyła JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Tomasz Nieborak oraz wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego dr Ewa Kopacz. Moderatorami wydarzenia byli: prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński, prof. UMP dr hab. Monika Urbaniak oraz prof. UEP dr hab. Monika Dobska. Prof. Monika Urbaniak, Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego koordynowała programowo panel aspekty prawnomedyczne, w którym wystąpili także przedstawiciele naszej Uczelni.

Prelegentami byli znakomici przedstawiciele świata nauki oraz praktyki, którzy zaprezentowali różne punkty widzenia na przebieg i skutki pandemii koronawirusa. Prelegenci reprezentowali wiele ośrodków naukowych (zagraniczne oraz krajowe), a co za tym idzie dyscypliny naukowe, czyniąc konferencję interdyscyplinarną.

Zdjęcie

Zdjęcie