< Cofnij

Nowi instruktorzy nauczania metodą symulacji

Uczestnicy szkolenia

Do grona instruktorów nauczania metodą symulacji dołączyło 26 nauczycieli UMP, którzy w dniach 15 i 16.02.2021 r. uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Centrum Symulacji Medycznej.

Szkolenie prowadziły dr hab. Aleksandra Uruska oraz dr Martyna Borowczyk. Część techniczną i zapoznanie z możliwościami Centrum zapewnił mgr Piotr Ziemak z zespołem CSM.

Jednodniowe szkolenie składało się z części warsztatowej oraz praktycznej, co pozwoliło uczestnikom zapoznać się z pełnią możliwości jakie oferuje nasze Centrum Symulacji Medycznej oraz na przygotowanie się do prowadzenia zajęć w tak wyjątkowych warunkach. Przyszli instruktorzy zgłębiali tajniki pisania scenariuszy symulacyjnych, zasady prowadzenia pre i debriefiengu, mieli także okazję, by zapoznać się z symulatorami oraz trenażerami, które są na co dzień używane podczas zajęć dydaktycznych. 

Następna edycja szkolenia odbędzie się we wrześniu 2021 r.