< Cofnij

Nowi absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego II

W minioną sobotę 21 września 2019 r. o  godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pożegnaliśmy 82 tegorocznych absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

W imieniu Władz Uczelni dyplomy absolwentom wręczyli Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Michał Nowicki oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. W trakcie uroczystości Okręgową Radę Lekarską WIL reprezentował lek. Andrzej Baszkowski.

Absolwentom wręczono 11 medali Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej oraz liczne listy gratulacyjne Rektora, nagrody książkowe oraz bezpłatne członkostwa w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym z Zarządu PTS we Wrocławiu - wręczone przez Prodziekan ds. Oddziału Stomatologii profesor Annę Surdacką. Do absolwentów trafiły również nagrody ufundowane przez Zakład Stomatologii Zintegrowanej, które wręczyli dr Justyna Otulakowska-Skrzyńska i lek. dent. Amadeusz Hernik, oraz nagrody Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Uroczystość uświetnił występ Chóru UMP pod dyrekcją mgr Aleksandry Pałki.

» Fotogaleria