< Cofnij

Nowi absolwenci

Dyplomatorium - kierunek lekarsko-dentystyczny

W ubiegłą sobotę mury naszej Alma Matris opuścili absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego. Na uroczyste dyplomatorium, odbywające się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybyło 84 byłych studentów.

W imieniu JM Rektora dyplomy absolwentom wręczył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Michał Nowicki oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego II - prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. Głos zabrał również Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - lek. dent. Andrzej Cisło. Doniosłą atmosferę dyplomatorium podkreślił występ Chóru UMP.

W trakcie uroczystości wręczono liczne nagrody, wśród których znalazły się medale Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej oraz listy gratulacyjne Rektora, absolwenci otrzymali  także nagrody książkowe z PTS, dyplomy z PTSS, Chóru i AZS-u, nagrody ufundowane przez firmę Colgate-Palmolive spółka z o.o., a także nagrody w postaci bezpłatnych talonów na prenumeratę kwartalnika Medycyna po Dyplomie wydawnictwa Medical Tribune.

» Fotogaleria