< Cofnij

Nowe zasady organizacji kształcenia - zarządzenie Rektora nr 139/20 z dnia 10.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy zarządzenie regulujące kolejny okres pracy dydaktycznej na naszym Uniwersytecie od dnia 16 listopada br. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość będzie kontynuowane do dnia 27 listopada. Wynika to zarówno z obowiązujących przepisów prawa, jak i konieczności podjęcia wszelkich działań minimalizujących ryzyko transmisji wirusa. Tym niemniej, dopuszczamy realizację części zajęć w formie kontaktowej dla przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne, dla kierunków i lat wskazanych w zarządzeniu. Wierzymy, że podczas zajęć kontaktowych będą przestrzegać Państwo wszelkich wytycznych opracowanych przez zespół ekspertów naszej Uczelni. Odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych osób jest dziś kluczowa.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiany wymuszone pandemią są znaczące zwłaszcza w obszarze dydaktyki. Wspólnym wysiłkiem musimy zrobić jednak wszystko, by w tym czasie zapewnić efektywne nauczanie. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i postawę.

» Zarządzenie Rektora nr 139/20 z dnia 10 listopada 2020 r.


Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor

prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki

 

Zobacz także:

KOMUNIKATY