< Cofnij

Nowe technologie w medycynie - trend czy realna potrzeba?

Dnia 23 października 2021 roku odbyła się debata „Nowe technologie w medycynie - trend czy realna potrzeba?”. Wydarzenie powstało jako owoc współpracy twórców projektu „Na kwadracie w WIL” oraz Studenckiego Koła Naukowego MedInnovations, a patronat nad nim objęła Wielkopolska Izba Lekarska.

Podczas dwóch paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję wysłuchać ekspertów z różnych dziedzin - przedstawicieli środowiska akademickiego, twórców startupów z zakresu innowacji medycznych w Polsce oraz lekarzy, którzy w swojej praktyce klinicznej pracują z nowymi technologiami. Wydarzenie było platformą do wymiany myśli i poglądów oraz okazją do nawiązania współpracy przedstawicieli zawodów medycznych, technicznych i ekonomicznych. W panelu ekspertów debaty z ramienia naszej Uczelni zasiadał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Michał Nowicki.

Debata

Debata

Debata

Debata