< Cofnij

New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education | Otwarcie Collegium Pharmaceuticum

New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education | Otwarcie Collegium Pharmaceuticum

W dniach 29-30 września odbyła Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education”  połączona z uroczystym otwarciem nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego - kompleksu Collegium Pharmaceuticum oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF).

Konferencja uzyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego, Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pana prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, a także pod auspicjami Naczelnej Izby Aptekarskiej i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

We wszystkich 8 sesjach tematycznych uczestniczyło łącznie blisko 450 osób. Swoje wykłady zaprezentowało 25 wykładowców z Polski, Ukrainy, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.  Niezmiernie ciekawa była także sesja posterowa, gdzie zaprezentowano 113 doniesień naukowych. Odbyło się również Forum Młodych Naukowców oraz spotkanie Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

Wszystkie sesje w ramach konferencji były doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do zawiązania nowych kontaktów naukowych, jak i zintegrowania środowisk pracujących naukowo i zawodowo w dziedzinie nauk farmaceutycznych działając zawsze dla dobra pacjenta.

» Fotogaleria - Konferencja
» Fotogaleria - Uroczyste otwarcie kompleksu

 

Projekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.

EBI logo

 

Inwestycja współfinasowana ze środków:

Logotypy

 

EBI logo

 

Projekt współfinansowany z Budżetu Państwa

Projekt współfinansowany z Budżetu Państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania 248.726,00 zł. Celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej, interdyscyplinarnej, dwujęzycznej (j.angielski; j. polski) konferencji „New trends in Polish and global pharmacy: Business, science, andmodern education” zrzeszającej wybitnych specjalistów z sektora nauki, edukacji oraz gospodarki zajmujących się problematyką rozwijania powiązań pomiędzy badaniami, nauczaniem i innowacjami w naukach farmaceutycznych. Konferencja będzie także możliwością prezentacji osiągnięć naukowych i najnowszych wyników badań oraz potencjału badawczego jednostki akademickiej jaką jest uczelnia medyczna dla przemysłu farmaceutycznego, co umożliwi wypracowanie efektywnej platformy komunikacji nauka-biznes. Dzięki takiej koncepcji, Konferencja stanowi element wsparcia innowacji nie tylko w regionie, ale w kraju i Europie, podnosząc jego konkurencyjność, jakość życia społeczeństwa oraz świadomość o roli nauki w rozwoju gospodarczym.