< Cofnij

Naukowe laury pracowników i studentów Szkoły Doktorskiej UMP

Z radością informujemy o sukcesach pracowników oraz studentów Szkoły Doktorskiej naszego Uniwersytetu podczas XXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W konkursie na najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych w 2023 r. im. Kazimierza Funka, II nagrodę za pracę „Effects of maternal type 1 diabetes and confounding factors on neonatal microbiomes” autorstwa Marzena GajęckaPaweł GutajKatarzyna JaśkiewiczMałgorzata RydzaniczTomasz SzczapaDorota KamińskaGrzegorz KosewskiJuliusz PrzysławskiRafał PloskiEwa Wender- Ożegowska otrzymał dr hab. n med. Paweł Gutaj z Kliniki Rozrodczości kierowanej przez Panią Prof. dr hab. n. med. Ewę Wender-Ożegowską. Warto zaznaczyć, że praca została opublikowana w czasopiśmie DIABETOLOGIA, jednym z dwóch najlepszych na świecie czasopism naukowych w dziedzinie diabetologii. 

Na zjeździe ogłoszono też wyniki konkursu na Granty Naukowe PTD im. Prof. Artura Czyżyka, których laureatami zostali Doktoranci Szkoły Doktorskiej naszego Uniwersytetu:

Nagrodę I stopnia otrzymał lek. Rafał Sibiak reprezentujący Katedrę Histologii i Embriologii oraz Klinikę Rozrodczości - I nagroda za projekt pt. „Wpływ cukrzycy typu 1 na profil transkryptomiczny oraz zmiany epigenetyczne w komórkach pochodzenia łożyskowego.” - promotor prof. dr. hab. n. med. Marcin Ruciński, opiekun projektu prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska.

Nagrodę I stopnia otrzymała lek. Alicja Stańska z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych kierowanej przez Pana prof. dr. hab. n. med. Marka Ruchałę za projekt pt. „Wpływ hipogonadyzmu czynnościowego oraz jego leczenia na przemianę materii oraz tkankę mięśniową” - promotor i opiekun naukowy prof. dr. hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj.

Naukowe laury pracowników i studentów Szkoły Doktorskiej UMP  Naukowe laury pracowników i studentów Szkoły Doktorskiej UMP

Naukowe laury pracowników i studentów Szkoły Doktorskiej UMP