< Cofnij

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Baner

Już po raz szesnasty Miasto Poznań przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu zgłaszane są prace z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na tegoroczną edycję Konkursu wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Decyzją kapituły wśród nagrodzonych osób w kategorii prac doktorskich znalazła się przedstawicielka naszej Uczelni - Pani Natalia Konieczna z Wydziału Farmaceutycznego. Promotorem rozprawy, noszącej tytuł "Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro", był Pan dr hab. Błażej Rubiś z Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej.