< Cofnij

Najlepsi z najlepszych! 2.0

Logo

Z satysfakcją informujemy, że studencki projekt "Ocena wczesnych zmian fluorescencji naskórka jako wskaźnika gromadzenia się NADH w mitochondriach w czasie tkankowego hartowania (preconditioningu) w modelu powtarzanego, krótkotrwałego i kontrolowanego niedokrwienia - reperfuzji kończyny górnej u osób zdrowych. Określenie związku między wskaźnikami modulacji autonomicznej pracy układu krążenia a dynamiką zmian fluorescencji naskórka w czasie indukowania preconditioningu" realizowany na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod kierownictwem prof. dra hab. Przemysława Guzika, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Najlepsi z najlepszych! 2.0". Celem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów rozwoju ich aktywności.

Serdecznie gratulujemy!