< Cofnij

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia
15 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość, w trakcie której Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski wręczył listy gratulacyjne uczelniom medycznym, które wzięły udział w organizowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. List odebrał Prorektor ds. Nauki Rozwoju prof. dr hab. Michał Nowicki, prezentując potencjał naukowy i strategię rozwoju naszej Uczelni.

W trakcie spotkania uhonorowano 31 wyróżniających się nauczycieli akademickich. Z grona naszej Uczelni nagrody otrzymali:

Nagrody przyznawane są  za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w pracy akademickiej.

» Więcej informacji


Źródło zdjęć: www.gov.pl/web/zdrowie