< Cofnij

Nagrody Ministra Zdrowia

Z ogromną satysfakcją informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150), zostały przyznane nagrody Ministra Zdrowia dla niżej wymienionych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Serdecznie gratulujemy Laureatom.