< Cofnij

Nagrody Ministra Zdrowia

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. nabrało uroczystego charakteru poprzez wręczenie zasłużonym pracownikom naszej Uczelni nagród Ministra Zdrowia.

Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego nagrody odebrali:

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia