< Cofnij

Nagrody Ministra Zdrowia

W trakcie listopadowego posiedzenia Senatu Uczelni, zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otrzymali Nagrody Ministra Zdrowia. Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego wyróżnienia odebrali:

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody Ministra Zdrowia

prof. dr hab. n. farm Maria Rybczyńska - Nagroda Ministra Zdrowia za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka - Nagroda Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w zakresie opracowania, wdrożenia, nowoczesnego programu nauczania studentów farmacji w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Marek Pietryga prof. UM - Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia za nowatorskie opracowania materiałów dydaktycznych-monografii "Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych".