< Cofnij

Nagroda w Konkursie "Gaudeamus" dla Wydawnictwa Naukowego UMP

Miło nam poinformować, że Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymało nagrodę w organizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych i Targi Książki w Krakowie Konkursie „GAUDEAMUS”, którego celem jest promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Nagroda została wręczona Pani Kierownik Wydawnictwa Naukowego UMP Grażynie Dromireckiej 24 października, w pierwszym dniu tegorocznych 23. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Wyróżniona publikacja to „Zarys foniatrii klinicznej” pod redakcją Antoniego Pruszewicza i Andrzeja Obrębowskiego. Jej współautorami są przede wszystkim doświadczeni pracownicy Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medyczne­go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nagrodzona książka, jako podręcznik akademicki, skierowana jest głównie do studentów, ale także do lekarzy, logope­dów, psychologów, akustyków, fonetyków i protetyków słuchu oraz wszystkich osób zainteresowanych medycznym ujęciem problema­tyki werbalnego porozumiewania się człowieka.

Publikację można zakupić w Wydawnictwie Naukowym UMP (Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, Skrzydło D1) lub poprzez stronę internetową:
http://www.wydawnictwo.ump.edu.pl/publications.php?p=265

Nagroda w Konkursie "Gaudeamus" dla Wydawnictwa Naukowego UMP

Nagroda w Konkursie "Gaudeamus" dla Wydawnictwa Naukowego UMP

Nagroda w Konkursie "Gaudeamus" dla Wydawnictwa Naukowego UMP

Nagroda w Konkursie "Gaudeamus" dla Wydawnictwa Naukowego UMP