< Cofnij

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Z satysfakcją informujemy, że III NAGRODĘ PREZESA RADY MINISTRÓW
za wybitne osiągnięcie naukowo-techniczne :
INNOWACYJNY REGIONALNY PROGRAM
"ECMO DLA WIELKOPOLSKI"
którego wdrożenie przyniosło lub przynosi wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne
otrzymali:

dr n. med. Mateusz Puślecki, dr n. med. Marcin Ligowski; mgr Marek Dąbrowski

z zespołem w składzie:

prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity; prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski; dr hab. n med. Bartłomiej Perek; dr hab. n. med. Łukasz Szarpak; dr hab. n med. Paweł Sobczyński; dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński; dr n. med. Sebastian Stefaniak; dr Aniela Artyńska; dr Mariusz Gezela; dr Tomasz Małkiewicz; dr Wojciech Telec; dr n. med. Łukasz Gąsiorowski; mgr Małgorzata Ładzińska; mgr Piotr Ładziński; mgr Agata Dąbrowska; mgr Marcin Zieliński; mgr Aleksander Pawlak; mgr Maciej Sip; mgr Tomasz Kłosiewicz; mgr Radosław Zalewski; mgr inż. Michał Kiel; lic. Konrad Baumgart;

Program "ECMO dla Wielkopolski" koordynowany jest przez Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod auspicjami Kierownika Kliniki: prof. dra hab. n. med. Marka Jemielitego. Autorami projektu są: dr n. med. Mateusz Puślecki; dr n. med. Marcin Ligowski, osobą odpowiedzialną za symulacje w projekcie: mgr Marek Dąbrowski.

Celem Programu „ECMO dla WIELKOPOLSKI” jest stworzenie ogólnosystemowych procedur identyfikacji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego potencjalnych kandydatów do zastosowania perfuzji pozaustrojowej oraz ich transportu do wyspecjalizowanych centrów medycznych, w celu wdrożenia terapii i prowadzenia jej na najwyższym możliwym poziomie. Może to być możliwe dzięki usprawnieniu dyspozycji i  koordynacji Systemu Ratownictwa Medycznego, odpowiedniej kwalifikacji personelu medycznego Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i wybranych oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej, stworzeniu i specjalistycznym wyszkoleniu zespołów resuscytacyjnych, perfuzyjnych i transplantacyjnych.

Główną siłę programową stanowi implementacja powszechnego zastosowania perfuzji pozaustrojowej. Wszystkie ramiona programowe od momentu wdrożenia Programu w 06.2016 roku są realizowane równolegle. Efektem tych działań ma być usprawnienie opieki i terapii nad chorymi w stanach krytycznych, a także wzrost liczby potencjalnych organów mogących posłużyć przeszczepieniom.

Program „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” pozwala na zastosowanie terapii perfuzyjnej dla ratowania mieszkańców Wielkopolski w sposób kompleksowy, we wszystkich krytycznych  stanach chorobowych, przez co wydaje się być programem unikatowym w skali ogólnokrajowej.

Główne obszary Programu to:
1.Zastosowanie ECMO u pacjentów z hipotermią.
2.Zastosowanie ECMO w celu leczenia odwracalnej niewydolności oddechowej.
3.Zastosowanie ECMO w celu leczenia innych stanów krytycznych (ECPR, zatrucia i inne stany skutkujące niewydolnością krążeniowo-oddechową).
4.Zastosowanie ECMO (jako regionalnej perfuzji narządowej) u zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia (DCD donors – donation after circulatory death) w celu pozyskiwania potencjalnych dawców narządów do transplantacji.

Na potrzeby realizacji Program podzielono na wzajemnie zazębiające się etapy (ogniwa) składające się na sprawnie funkcjonujący „łańcuch przeżycia ECMO” („ECMO rescue chain”): przedszpitalny, szpitalny/perfuzyjny i transplantacyjny, obejmujące dla każdego z obszarów opracowanie wytycznych dla rozpoznania, koordynacji i leczenia.
Program wykorzystuje, jako nadrzędne, autorskie narzędzie pozwalające na wykreowanie nieistniejących dotychczas procedur, symulację wysokiej wierności (high-fidelity simulation). Pozwala ona w przystępny i powtarzalny sposób na wysokojakościowy trening personalny oraz proceduralny. W przypadku, rzadkich, skomplikowanych, a także drogich procedur pozwala na standaryzowany i powtarzany trening, doskonalenie umiejętności, a także ich weryfikację. Rola symulacji medycznej w procesie kształcenia jest nieoceniona ale i wciąż niedoceniona. Wynik ekonomiczny szkoleń symulacyjnych jest zoptymalizowanym kosztem doskonalenia umiejętności teoretycznych i praktycznych.

W ramach Programu „ECMO dla Wielkopolski” przygotowana została oferta szkoleniowo-treningowa (w zakresie działań proponowanego Centrum Szkoleniowego Terapii Pozaustrojowych, rekomendowanego jako centralny krajowy ośrodek). Opracowano specjalistyczne kursy szkolące i doskonalące dla ratowników medycznych, pielęgniarzy/pielęgniarek, perfuzjonistów i lekarzy  - teoretyczne i praktyczne oparte na symulacyjnych scenariuszach najczęstszych problemów towarzyszących prowadzeniu terapii perfuzyjnych oraz rzadkich i trudnych przypadków medycznych – jest to projekt unikatowy w Polsce. Celem dodatkowym jest stworzenie taniego symulatora wysokiej wierności odtwarzającego fizjologię układu krążenia oraz pozwalającego w łatwy sposób na integrację z komercyjnie dostępnymi manekinami na rynku. Łatwość wymiany części zużywalnych oraz ich niski koszt ma pozwolić na dowolną liczbę koniecznych powtórzeń w trakcie treningów symulacyjnych. Pozwoli na wykreowanie nieograniczonej liczby scenariuszy na potrzeby doskonalenia zespołów szkolących się, doskonalenie umiejętności a także wytrenowanie w sytuacjach klinicznie gwałtownych, rzadkich i skomplikowanych.

Ponadto stworzono ogólnopolską platformę internetową obejmującą w sposób kompleksowy możliwości terapeutyczne za pomocą technik pozaustrojowych: www.ecmo.pl.
Najbardziej wymiernym wynikiem jest skutek kliniczny procesu wdrożeniowego Programu „ECMO dla Wielkopolski”. Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono procedury wsparcia i kondycjonowania narządów (nerki) mogących służyć przeszczepieniu od dawców zmarłych wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Ponadto po raz pierwszy w makroregionie leczono dorosłych chorych z ciężką odwracalną niewydolnością oddechową oraz prowadzono terapie u pacjentów w głębokiej hipotermii. Ponadto dzięki przeprowadzonym działaniom w warunkach wysymulowanych, poszczególne jednostki w szpitalach są gotowe do prowadzenia terapii na jak najwyższym poziomie z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń i procedur.

Zarys tworzenia Programu:

•06.2016 – zarys koncepcyjny programu „ECMO dla Wielkopolski”
•06-10.2016 – autorskie zastosowanie symulacji medycznej wysokiej wierności jako narzędzia kreującego algorytmy i procedury.
•05.08.2016 – pierwsze w Polsce pobranie narządowe od zmarłego wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia z zastosowaniem regionalnej perfuzji narządowej ECMO.
•2016/2017 – projekt koncepcyjny prototypu symulatora dla terapii ECMO.