< Cofnij

Nagroda Polskiej Akademii Nauk

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu nagrodę za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku akademickim 2016 w obszarze nauk medycznych zdobyła mgr Agnieszka Klupczyńska - doktorantka z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Kapituła konkursu doceniła opracowanie nowej metody analitycznej pozwalającej po raz pierwszy na ilościowy pomiar stężeń niektórych kwasów organicznych związanych z rozwojem raka płuca, jak i skuteczne wykorzystanie tej metody do wczesnego wykrywania tego nowotworu opublikowanej w pracy: Agnieszka Klupczyńska, Szymon Plewa, Wojciech Dyszkiewicz, Mariusz Kasprzyk, Natalia Sytek, Zenon J. Kokot, 2016: Determination of low-molecular-weight organic acids in non-small cell lung cancer with a new liquid chromatography-tandem mass spectrometry method, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 129: 299-309.

» Dyplom

Zdjęcie
Autor zdjęcia: Alicja Szulc