< Cofnij

Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, odbywającego się w dniach 3-6 września 2023 roku w Bydgoszczy, dr n. med. Ewelina Bukowska-Olech z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej, otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka - stopień doktora nadany w latach 2021-2023. Tytuł nagrodzonej pracy: „Identyfikacja genetycznych przyczyn wad czaszki u człowieka”.

Dyplom