< Cofnij

Nagroda III stopnia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego nagrodą III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich uhonorował mgra Daniela Zientala.

Wyróżniona praca pt. "Phthalocyanines and its potential for photodynamic bacteria inactivation" napisana została pod kierunkiem dra hab. n. farm. Łukasza Sobotty z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Serdecznie gratulujemy!

Daniel Ziental
   mgr Daniel Ziental

Dyplom
   Dyplom