< Cofnij

"Mały Medyk" po raz czwarty

W poniedziałek 12 października, po raz czwarty w historii projektu „Mały Medyk” - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego. Sala Centrum Kongresowo-Dydaktycznego wypełniła się szczelnie niemal 400 dziećmi.

Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz uczelni:
- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Jarosław Walkowiaka
- Kanclerz UMP - mgr Bogdan Poniedziałek
- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
- Prodziekan Wydziału Lekarskiego II - dr hab. Agnieszka Dobrowolska, prof. UM
- prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki - przedstawiciel Wydziału Lekarskiego I
- mgr Jacek Zgoliński - kierownik Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Jarosław Walkowiak przywitał młodych studentów w progach naszej uczelni i wygłosił wykład inauguracyjny.

Uczestnicy projektu złożyli ślubowanie, wysłuchali uroczystego Gaudeamus. Każdy otrzymał także indeks, w którym gromadzić będzie zaliczenia obecności na kolejnych wykładach, aby na koniec uzyskać Dyplom.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wykłady dziecięcych i dorosłych prelegentów. Jako pierwsze, temat "Pszczoła - mój przyjaciel", przedstawiły siostry Zosia i Dobrochna, które przekazały swoim rówieśnikom mnóstwo ciekawych i cennych informacji. Zachęcały uczestników do włączenia się w akcję adopcji pszczół, a na koniec zorganizowały mini konkurs, w którym nagrodą było zdjęcie w kapeluszu ochronnym pszczelarza.

Drugi wykład wygłosiła Pani Justyna Janiec-Palczewska, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio. Opowiedziała młodym studentom o misjach medycznych i pracy polskich lekarzy w Afryce i Indiach.

Na koniec zaprosiliśmy naszych studentów do włączenia się w akcje humanitarną Fundacji "Opatrunek na ratunek"

Tradycyjnie pytaniom do prelegentów nie było końca. Spotkanie wspierali wolontariusze z IFMSA oraz Akademickiej Społeczności Ratownictwa i Medycyny Katastrof.

» Galeria zdjęć z Inauguracji Roku Akademickiego

dr Barbara Purandare