< Cofnij

Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego to także okazja, żeby przypomnieć najwybitniejsze postaci akademickiej medycyny. Wszak pierwszym Rektorem Uniwersytetu Poznańskiego był lekarz profesor Heliodor Święcicki, a Wydział Lekarski był jednym z wiodących. Okazją do przypomnienia najwybitniejszych lekarzy akademickich okresu międzywojennego była konferencja naukowa pt. "Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej w okresie międzywojennym”, która odbyła się  29 maja w Sali Lubrańskiego Collegium Minus.

Organizatorami konferencji był Wydział Lekarski I, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych naszego Uniwersytetu, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Lekarska.

Gości, w imieniu organizatorów, przywitali profesor Anita Magowska, kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych oraz profesor Przemysław Mańkowski, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UMP. Uniwersyteckie władze reprezentowali Prorektor UAM profesor Tadeusz Wallas oraz Prorektor UMP profesor Michał Musielak.

Sylwetkę profesora Heliodora Święcickiego, organizatora i pierwszego Rektora UP przedstawił właśnie prof. Michał Musielak, autor książek i publikacji o Heliodorze Święcickim, wybitny znawca jego życia i dzieła. Z kolei twórców poznańskiej otolaryngologii Antoniego Stanisława Jurasza i Alfreda Laskiewicza ukazał - prof. Stanisław Zapalski, zaś osobę chirurga Antoniego Tomasza Jurasza przedstawił - prof. Andrzej Obrębowski, następnie postać pioniera okulistyki Witolda Kapuścińskiego omówił - prof. Jarosław Kocięcki.

W drugiej części konferencji prof. Anita Magowska przedstawiła sylwetkę Adama Wrzoska pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego UP. Następnie zaprezentowano postaci innych wybitnych profesorów: sylwetkę Karola Jonschera, pierwszego kierownika Kliniki Chorób Dziecięcych UP ukazał - prof. Wojciech Służewski, postać Karola Mayera pioniera radiologii lekarskiej zarysował - prof. Robert Juszkat, zaś sylwetkę Ludwika Skubiszewskiego pioniera anatomii patologicznej ukazała - prof. Aldona Woźniak. Postaciom wybitnych lekarzy Eugenii i Januszowi Zeylandom poświęcono dwa referaty - autorstwa dr. Pawła Gruszczyńskiego oraz prof. Wojciecha Służewskiego; sylwetkę profesora Pawła Gantkowskiego poznańskiego twórcę nowej dyscypliny akademickiej - higieny zarysował dr Andrzej Zarzycki. Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników, w tym badaczy medycyny akademickiej w okresie międzywojennym.

Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej

Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej

Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej

Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej

Luminarze poznańskiej medycyny akademickiej