< Cofnij

Lider Nauk Farmaceutycznych

Dr n. farm. Tomasz Stefański, adiunkt z Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, otrzymał główną nagrodę i tytuł honorowy Lidera Nauk Farmaceutycznych za pracę doktorską pt. Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej tiopochodnych stilbenu.

To ogólnopolski konkurs organizowany przez Gazetę Farmaceutyczną przy wsparciu firmy Gedeon Richter pod patronatem prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest wspieranie najlepszych, obronionych na Wydziałach Farmaceutycznych polskich Uniwersytetów Medycznych, prac doktorskich zawierających elementy innowacyjności i mających charakter aplikacyjny dających szanse na wykorzystanie ich wyników w procesie pozyskiwania nowych leków.

 

od lewej: dr T. Stefański, K. Karcz, dr J. Wróbel, dr M. Popławska, prof. J. Pluta (PTFarm), mgr W. Malinowska (Gazeta Farmaceutyczna), T. Nemeth (Gedeon Richter)

 

Złoty medal Scientia Nobilitat dla Wydziału Farmaceutycznego w uznaniu wybitnych efektów kształcenia podczas gali towarzyszącej XV Dnia Polskiej Farmacji w Warszawie odebrał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko. 

 


od lewej: prof. L. Zaprutko (UM Poznań), prof. A. Wesołowska (CMUJ), prof. S. Boryczka (SUM), red. E. Dux-Prabucka (Gazeta Farmaceutyczna), prof. J. Pluta (PTFarm), mgr W. Malinowska (Gazeta Farmaceutyczna), T. Nemeth (Gedeon Richter)